يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۲۸:۲۰
طلوع خورشيد : ۰۶:۰۵:۴۰
اذان ظهر : ۱۳:۰۰:۵۱
غروب خورشيد : ۱۹:۵۶:۳۳
اذان مغرب : ۲۰:۱۵:۱۰
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۹۳۷۲۰
دیروز : ۸۰
امروز : ۱۲۹
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
ارزيابي كارفرمايان
مطالعات مراحل اول و دوم تونل دشتك
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان چهارمحال و بختياري
آدرس : شهرکرد - سه راه کيان - اداره کل راه وترابری استان چهارمحال و بختياری
تلفن : 3335007-0381
معاونت مربوطه : رئيس اداره طرح و مطالعات مسير
نام مدير مربوطه : مهندس غلامي
مبلغ پروژه : 1،398،000،000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
مطالعات طراحي پل روگذر شنبه بازار روگا شهر بندرانزلي
كارفرما : شهرداري انزلي
آدرس : انزلي- شهرداري انزلي
تلفن : 4242904-0181
معاونت مربوطه : شهردار
نام مدير مربوطه : مهندس بدري
مبلغ پروژه : 364،000،000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
مطالعات 4 دستگاه پل ناهمسان در محورهاي زنجان - بيجار و سرخه ديزج - گيلوان
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان زنجان
آدرس : زنجان- اداره كل راه و ترابري استان زنجان
تلفن : 02417272027
معاونت مربوطه : رئيس اداره طرح و مطالعات مسير
نام مدير مربوطه : مهندس امامي
مبلغ پروژه : 223،000،000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
مطالعات ترفيع پلهاي ديزج آباد و مالدرق در محورهاي تهران - زنجان و زنجان - ميانه
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان زنجان
آدرس : زنجان- اداره كل راه و ترابري استان زنجان
تلفن : 02417272027
معاونت مربوطه : رئيس اداره طرح و مطالعات مسير
نام مدير مربوطه : مهندس امامي
مبلغ پروژه : 291،000،000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
نظارت بر عمليات اجرايي محور قزوين - الموت - تنكابن (قطعه 2)
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان قزوين
آدرس : قزوين - اداره کل راه وترابری استان قزوين
تلفن : 0281-3679455-8
معاونت مربوطه : مجري طرح
نام مدير مربوطه : مهندس شهبازي
مبلغ پروژه : 1،845،000،000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
نظارت محور سرخه ديزج - گيلوان (قطعه 2 )
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان زنجان
آدرس : زنجان- اداره كل راه و ترابري استان زنجان
تلفن : 02417272027
معاونت مربوطه : رئيس اداره نظارت
نام مدير مربوطه : مهندس رجبي
مبلغ پروژه : 348,000,000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
نظارت بر عمليات اجرايي احداث چهارخطه محور شلمان - املش (قطعه 2 )
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان گيلان
آدرس : رشت - ميدان دکتر حشمت - اداره کل راه وترابری استان گيلان
تلفن : 5-3223061-0131
معاونت مربوطه : ناظر اداره نظارت
نام مدير مربوطه : مهندس يوسفي
مبلغ پروژه : 342,000,000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
مطالعات توجيه اوليه (مقدماتي) ارتقاء مسير كبودرآهنگ - قيدار - سلطانيه
كارفرما : معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري
آدرس : تهران-بلوار آفريقا-ساختمان شهيد دادمان-ط 12- دفتر معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل
تلفن : 9-88878036-021
معاونت مربوطه : مسئول امور مشاوران
نام مدير مربوطه : مهندس رحماني
مبلغ پروژه : 990,000,000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
مطالعات تقاطع غيرهمسطح چهارراه قدس گچساران
كارفرما : شركت ملي نفت ايران - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
آدرس : اهواز - كوي فدائيان اسلام - ساختمان 5
تلفن : 9124750-0611
معاونت مربوطه : ناظر پروژه
نام مدير مربوطه : مهندس اژدري
مبلغ پروژه : 500,000,000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
بازديد آلبوم عكس پروژه نظارت بر عمليات اجرايي محور قزوين - الموت - تنكابن قطعه ۲
كارفرما : اداره کل راه وترابری استان قزوين
آدرس : قزوين - اداره کل راه وترابری استان قزوين 8-3679455-0281
تلفن :
معاونت مربوطه :
نام مدير مربوطه :
مبلغ پروژه : 1845000000 ريال
مشاهده مشخصات پروژه
صفحه قبل صفحه ۱ از ۸ صفحه بعد