يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۲۸:۲۰
طلوع خورشيد : ۰۶:۰۵:۴۰
اذان ظهر : ۱۳:۰۰:۵۱
غروب خورشيد : ۱۹:۵۶:۳۳
اذان مغرب : ۲۰:۱۵:۱۰
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۹۳۷۲۶
دیروز : ۸۰
امروز : ۱۳۵
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
تحقیقات و تالیفات
 
 

کتب يا نشريات مرتبط با زمينه فعاليت شرکت که توسط پرسنل شرکت تاليف يا ترجمه گرديده :
 
•  مقاله توسط آقاي مهندس سهيل رضايي مديرعامل شركت و متخصص آسفالت :
آشنايي با اجزاي يك كارخانه آسفالت
 
•  پايان نامه کارشناسي ارشد راه و ترابري توسط حميدرضا باغاني رئيس هيئت مديره مشاور:
همخوان سازي تعدادي از استانداردهاي معتبر در زمينه طراحي و نصب گاردريلها.
 
•  سمينار کارشناسي ارشد راه و ترابري حميدرضا باغاني رئيس هيئت مديره شرکت:
تثبيت خاک با آهک و سيمان
 
•  سمينار کارشناسي ارشد راه و ترابري توسط مجيد پروين نايب رئيس هيئت مديره مشاور :
تهيه نرم افزار ترسيم پلان، پروفيلهاي طولي و عرضي مسير و محاسبات مربوطه.

•  مقاله و پايان نامه کارشناسي ارشد راه و ترابري توسط مهندس مجيد پروين نايب رئيس هيئت مديره مشاور: ارائه مدل رياضي طرح ضخامت آسفالت براساس مقاومت برشي مخلوطهاي آسفالتي

•  مقاله توسط مهندس مجيد پروين نايب رئيس هيئت مديره مشاور: پايداري مجموعه چرخ با دمپر الاستيك (الاستودمپر)

•  سمينار کارشناسي ارشد راه و ترابري توسط مهدي سهرابي كارشناس فني مشاور :
کاربرد سيستم هاي فازي و شبکه هاي عصبي در مسائل حمل و نقل ترافيکي
 
•  پايان نامه کارشناسي ارشد راه و ترابري توسط مهدي سهرابي كارشناس فني مشاور:
شناسايي نقاط حادثه خيز با استفاده از شبکه هاي عصبي فازي

 
•  پايان نامه کارشناسي ارشد راه و ترابري توسط امير كاروني كارشناس فني مشاور:
نقش سيستم مديريت روسازي در نگهداري راهها
 
 
•  مقاله توسط سميرا زرين كارشناس فني مشاور: بررسي آزمايش هاي بالاست از ديدگاه آيين نامه هاي معتبر دنيا
 
استفاده از روش هاي نوين و خاص در انجام پروژه که باعث افزايش راندمان، کاهش هزينه ، سرعت انجام و .... (روش قبلي و مقايسه آن با روش بکار رفته و مستندات ضميمه گردد).
 
•  استفاده از آزمايشهاي غيرمخرب در طرح روسازي راهها :
جهت طرح روكش آسفالتي نياز به اطلاعاتي از جنس و ضخامت لايه ها و سي بي آر ( C.B.R ) خاك بستر روسازي مي باشد. بدين منظور در روشهاي سنتي با حفر گمانه در سطح آسفالت اقدام به نمونه گيري شده و سپس اطلاعات لازم در محيط آزمايشگاهي استخراج و اعلام ميگردد. ضخامت لايه ها نيز بصورت مشاهده اي اندازه گيري و ارائه مي گردد كه روش بسيار زمان بر و پرهزينه اي مي باشد. همچنين در اين روش چندين نفر نيروي انساني اعم از متخصص و غيرمتخصص نيز درگير بوده كه باعث اتلاف منابع انساني و مالي شده و در عين حال داراي خطراطي منجمله تصادف با وسيله نقليه در حين نمونه گيري است. ضمن اينكه بدليل درگير بودن نيروي انساني، خطاي اتفاقي و سهوي نيز ممكن است وارد نتايج آزمايشها شده كه البته كشف و حذف آن بسيار مشكل و بعضاً غيرممكن مي باشد. همچنين در آزمايشهاي مخرب به جسم راه نيز آسيب وارد شده و درصورت تاخير در پر كردن جاي گمانه و نفوذ آب به داخل روسازي موجب بروز تركها مختلف و تعدد در سطح رويه شده كه دامنه آنها با گذشت زمان و ترافيك گسترده تر نيز مي گردد.
ليكن جهت حذف يا به حداقل رساندن بسياري از موارد فوق الذكر اين مهندسان مشاور تاكيد به استفاده از روش آزمايشهاي غيرمخرب نموده كه در مطالعات بهسازي و روكش آسفالت محورهاي دانسفهان - همدان و سه راهي شامي شاپ - ابهر بدين صورت عمل گرديد و نتايج بسيار خوبي نيز به همراه داشت. در اين روش با استفاده از حركت دستگاههاي F.W.D و H.W.D بر روي سطح روسازي، ناههمواريها و مدول لايه هاي مختلف تعيين شده و با استفاده از روابط محاسباتي، ضريب برجهندگي M.r محاسبه شده كه با استفاده از ضخامت لايه هاي موجود ملاك طرح روكش مي باشد.
از مزيتهاي اين روش مي توان به دقت(درصورت كاليبره بودن دستگاه و كاركرد با آن طبق دستورالعمل آن)، سرعت انجام كار فوق العاده بالا و ايمني زياد اشاره نمود.

•  استفاده از مهندسي ارزش در پروژه ها :
امروزه مزايا و لزوم كاربرد مهندسي ارزش در پروژه ها بر هيچكس پوشيده نيست و كافرمايان محترم نيز حاضرند با پرداخت هزينه جداگانه براي آن از اثرات مفيد آن بهره مند گردند.
اين مهندسان مشاور داراي دپارتمان مهندسي ارزش بوده و پس از اتمام هر پروژه مطالعاتي گروهي از دپارتمان مربوطه وارد عمل شده و ضمن پياده سازي اجزاي مختلف مهندسي ارزش ، به بررسي دقيق پروژه جهت كاهش هزينه ها به حداقل ممكن با حفظ كيفيت كار پرداخته و درواقع پروژه را بهينه مي كنند. بديهي است عدم انجام مهندسي ارزش موجب هدر رفتن وقت و سرمايه هاي ملي شده كه با توجه به محدوديت منابع مختلف اين امر باعث ركود در توسعه يافتگي كشور مي گردد.
 
•  تحليل ديناميکي پلها و ديوارها :
لحاظ نمودن اثر بارهاي ديناميكي بخصوص زلزله بر روي سازه هاي طرح شده كه عموماً پلها مي باشند، جهت افزايش ضريب اطمينان سازه در مواقع اضطراري مي گردد. عدم درنظر گرفتن آن ممكن طي زلزله هايي با شدت زياد لطمات جبران ناپذيري به سازه وارد شده و در زلزله هاي شديدتر موجب فروريختن كل سازه مي گردد.
 
•  استفاده از خاک مسلح :
استفاده از ديوارهاي سنگي، بتني وزني و بتني مسلح در پروژه هاي راهسازي و پلسازي توام با هزينه هاي سنگين بر عمليات اجرايي و هدر رفتن زمان اجرا مي گردد. بعلاوه اينكه خاك پشت ديوارها نيز از نوع مصالح زهكش جهت دفع آب مي باشد. همچنين ساخت ديوارهاي بزرگ در تضاد با همنوايي با محيط بوده و موجب بر هم زدن آرامش رواني منطقه مي گردد. يكي از مناسب ترين روشهاي نوين در اين خصوص استفاده از ديوار مسلح مي باشد كه هم از نظر هزينه عمليات اجرايي مقرون به صرفه بوده و هم سرعت اجراي آن بسيار بالا مي باشد. نكته ديگر زيبايي و خلاقيتهايي ديگري كه مي توان در طرح ديوار مسلح بكار برد، مي باشد كه در آن امكان احداث ديوار عمود و يا شيبدار بصورت گلداني جهت ايجاد فضاهاي سبز است.
 
•  داشتن واحد تحقيقات و توسعه :
اين مهندسان مشاور داراي دپارتمان پژوهشي جهت تحقيقات و توسعه مسائل علمي روز و مرتبط با مهندسي راه و ترابري و حمل و نقل و ترافيك مي باشد. همچنين تعداد بيش از 10 نفر از اعضاي اصلي و كاركنان كليدي شركت داراي مدرك فوق ليسانس بوده و در بسياري از مجلات تخصصي و مجامع علمي و دانشگاهي داراي مقاله بوده و جلسه كارهاي تحقيقاتي شركت در هر 15 روز يكبار تشكيل شده و به بررسي و تحليل عملكرد هريك از اعضا در خصوص پروژه هاي تحقيقاتي پرداخته مي شود. با توجه به سرعت پيشرفت علوم منجمله علوم مرتبط با مهندسي راه ، بديهي است عدم وجود چنين واحدي، باعث افت علمي مشاور و به اصطلاح فسيل شدن آن مي گردد.

 
خلاقيت و نوآوري :
خلاصه اي از خلاقيتها و ابتكارات و تجربيات ويژه اين مهندسان مشاور به شرح زير مي باشد :
•  پل ضيابر : تقليل دهانه از 25 متر به 20 متر
•  پل كليدبر : تقليل دهانه 30 متري به 28 متر
•  پل كسما : تبديل پل يكدهانه 50 متر به سه دهانه 16 متري
•  راه مشند - شاغولا : طرح سه راهي ايمن و احداث واريانت جهت حذف سربانتهاي متعدد مسير
•  راه فرعي كليدبر - ماسال : تقليل دو سانتيمتر ضخامت روكش آسفالت پيشنهادي قبلي
•  نوسازي راه جواهردشت : پيشنهاد واريانتي كه نسبت به ديگر مسيرهاي پيشنهادي فاقد ابنيه فني بزرگ مي باشد.
•  راه سي پل - شوئيل : حذف شيبهاي طولي زياد محور با ارائه واريانتهاي مناسب
•  محور كرج - چالوس : رفع چند نقطه حادثه خيز بدون عمليات سنگين راهسازي و فقط با روشهاي مديريت ترافيك
•  راه جوستان - گراپ : پيشنهاد احداث راه روستايي درجه يك بجاي راه روستايي درجه دو و سه پيشنهادي كارفرما
•  راه اطاقور - خرما : استفاده از بستر سنگي موجود جهت پي و كاهش ابعاد پايه هاي پل
•  تقاطع گرمدره : استفاده از تمامي امكانات موجود و طرح عبور رمپهاي ورودي و خروجي از دهانه هاي مياني پل موجود روگذر مترو
•  راه اسالم - ناو : كاهش طول مسير به ميزان 1/1 كيلومتر با احداث واريانت مناسب
•  چهارخطه محور نيزار - قم : جانمايي پلان چهارخطه در محدوديتهاي منطقه منجمله خط لوله آب، گاز، راه آهن ، سه راهي هاي موجود، فضاي سبز و ورزشگاه يادگار امام قم
•  محور قنوات - قم : تبديل پيشنهاد بهسازي كارفرما به نوسازي بدليل اعوجاجات متعدد و عدم ارتفاع كافي خط پروژه موجود از زمينهاي اطراف به گونه اي كه كل محور مانند آبنما عمل مي نمود و در عوض پيشنهاد واريانتي مناسب با احتراز از قناتهاي (قنوات) موجود در منطقه
•  محور ورجان - پرديسان : پيشنهاد واريانتي جهت كاهش حدود 1 كيلومتر طول محور
•  پل جزير خارگ : تقليل يكدهانه پل 70 متري پيشنهادي كارفرما به 60 متري با پايه هاي مياني
•  راه فارسان - دشتك : پيشنهاد تونل جهت حذف نقاط گردنه و برف گير محور
•  مطالعات حسين آباد - پاريز - ماني : احداث كمربندي در شهر مياني (پاريز) بدليل طول بلندي از مسير كه در بافت متراكم شهري عبور مي نمود.
•  مطالعات محور دانسفهان - همدان : استفاده از روشهاي نوين بررسي وضعيت آسفالت (آزمايشهاي غيرمخرب توسط دستگاه FWD )
•  چهارخطه محور رشت - پيربازار : جانمايي پلان چهارخطه موجود در ميان انبوه مستحدثات و شاليزارها به نحويكه كمترين ارزيابي و تملك اراضي را نتيجه داده و كليه استانداردهاي طرح چهارخطه در دشت رعايت گرديده است.
•  چهارخطه محور شهريار - رباط كريم : تركيب روشهاي مختلف چهارخطه نمودن مسير منجمله تعريض از طرفين با رفوژ متغير، احداث باند دوم به فواصل مختلف از محور موجود و استفاده از تقاطع هاي همسطح بجاي استفاده از تقاطهاي غيرهمسطح بدليل محدوديتهاي موجود
•  چهارخطه محور رشت – لاكان : استفاده از واريانتي جديد هم بعنوان جايگزين مسير موجود و نيز باند دوم. درواقع بدليل مشخصات پايين محور موجود در طرح چهارخطه حتي الامكان راه موجود درنظر گرفته نشده است
•  چهارخطه محور فارسان - چلگرد (شهركرد - كوهرنگ) : جانمايي پلان چهارخطه در بدترين شرايط ممكن كه خط لوله انتقال آب سرچشمه هاي زاينده رود به شهركرد در 6 متري محور موجود و دره و پرتگاههاي موجود در سمت ديگر و پيشنهاد اتصال انتهاي مسير به چمن گلي و از بن بست خارج شدن محور مذكور و استان چهارمحال و بختياري در مرزهاي غربي با استان خوزستان
•  چهارخطه محور فومن - پونل : طرح 16 كيلومتر ايمن و اجرايي راه چهارخطه به همراه رفع نقاط حادثه خيز محور ترانزيتي پرتردد و حادثه خيز فومن - پونل