يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۲۸:۲۰
طلوع خورشيد : ۰۶:۰۵:۴۰
اذان ظهر : ۱۳:۰۰:۵۱
غروب خورشيد : ۱۹:۵۶:۳۳
اذان مغرب : ۲۰:۱۵:۱۰
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۹۳۷۱۶
دیروز : ۸۰
امروز : ۱۲۵
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي اجرایی
نظارت بر عمليات اجرايي محور قزوين - الموت - تنكابن (قطعه 2)
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان قزوين
تاريخ شروع : ۸۷/۱۰/۲۸
تاريخ پايان : ۸۹/۱/۲۸
مرحله مطالعاتي : 3
مبلغ پروژه : ۱،۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۳۱-۲۰۸۹۱ الف
نام پیمانکار:شركت راه و ساختماني گوهر رود گيلان

اطلاعات بیشتر
نظارت محور سرخه ديزج - گيلوان (قطعه 2 )
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان زنجان
تاريخ شروع : ۸۷/۱۲/۱۳
تاريخ پايان : ۸۸/۸/۱۳
مرحله مطالعاتي : 3
مبلغ پروژه : ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۲۱۰۳۷
نام پیمانکار:شركت راه و ساختماني سلان سر

اطلاعات بیشتر
نظارت بر عمليات اجرايي احداث چهارخطه محور شلمان - املش (قطعه 2 )
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان گيلان
تاريخ شروع : ۸۸/۱/۲۵
تاريخ پايان : ۸۸/۶/۲۵
مرحله مطالعاتي : 3
مبلغ پروژه : ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۲۷۰۳-۸ الف
نام پیمانکار:شركت راه و ساختماني سلان سر

اطلاعات بیشتر
بازديد آلبوم عكس پروژه نظارت بر عمليات اجرايي محور قزوين - الموت - تنكابن قطعه ۲
كارفرما : اداره کل راه وترابری استان قزوين
تاريخ شروع : ۸۷/۱۰/۲۸
تاريخ پايان : ۸۹/۱/۲۸
مرحله مطالعاتي : 3
مبلغ پروژه : ۱۸۴۵۰۰۰۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۳۱-۲۰۸۹۱ الف
نام پیمانکار:شركت گوهر رود گيلان

اطلاعات بیشتر
بازديد آلبوم عكس پروژه نظارت محور سرخه ديزج - گيلوان
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان زنجان
تاريخ شروع : ۸۷/۵/۱
تاريخ پايان : ۸۷/۱۲/۲
مرحله مطالعاتي : ۳
مبلغ پروژه : ريال ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۷۶۰۳
نام پیمانکار:شركت راه و ساختماني سلان سر

اطلاعات بیشتر
نظارت رفع نقاط حادثه خيز راه آهن و تاج خاتون
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان قم
تاريخ شروع : ۸۷/۵/۱۴
تاريخ پايان : ۸۸/۷/۱۴
مرحله مطالعاتي : ۳
مبلغ پروژه : ريال ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۳۰/۴/۶۵۴۶
نام پیمانکار:شركت ارم ساز قم

اطلاعات بیشتر
بازديد آلبوم عكس پروژه نظارت بر عمليات اجرايي پل روگذر راه آهن در محور ورجان - پرديسان
كارفرما : اداره كل راه و ترابريا استان قم
تاريخ شروع : ۸۶/۹/۱۸
تاريخ پايان : ۸۶/۱۲/۱۷
مرحله مطالعاتي : ۳
مبلغ پروژه : ريال ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۳۰/۴/۱۱۳۳۵
نام پیمانکار:شركت رهساز گستر مهر

اطلاعات بیشتر
بازديد آلبوم عكس پروژه نظارت بر عمليات اجرايي محور قزوين - الموت - تنكابن قطعه ۱
كارفرما : اداره کل راه وترابری استان قزوين
تاريخ شروع : ۸۷/۲/۱۰
تاريخ پايان : ۸۸/۲/۱
مرحله مطالعاتي : ۳
مبلغ پروژه : ريال ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۳۱-۲۲۱۹ الف
نام پیمانکار:شركت رخشان راه پرديس

اطلاعات بیشتر
نظارت بر راههاي روستايي استان مازندران
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان مازندران
تاريخ شروع : ۸۶/۳/۱۷
تاريخ پايان : ۸۷/۷/۱۷
مرحله مطالعاتي : ۳
مبلغ پروژه : ۲۳۴۲۰۰۰۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۸۵۲۲
نام پیمانکار:شركت زيبا كومه ساز

اطلاعات بیشتر
بازديد آلبوم عكس پروژه نظارت بر عمليات اجرايي احداث چهارخطه محور شلمان - املش
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان گيلان
تاريخ شروع : ۸۶/۵/۲۸
تاريخ پايان : ۸۷/۴/۲۸
مرحله مطالعاتي : ۳
مبلغ پروژه : ۴۶۱۰۰۰۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۲۸۵۱۹
نام پیمانکار:شركت راه و ساختماني سلان سر

اطلاعات بیشتر
صفحه قبل صفحه ۱ از ۳ صفحه بعد