يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۲۷
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۵:۲۳
اذان ظهر : ۱۳:۰۹:۲۳
غروب خورشيد : ۲۰:۲۳:۰۹
اذان مغرب : ۲۰:۴۲:۵۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۵۳۲۶۴
دیروز : ۱۳۸
امروز : ۱۲۹
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتی
مطالعات بهسازي نوع (ج) محور زرين آباد - گرماب - غار كتله خور
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان زنجان
تاريخ شروع : ۸۵/۹/۲۶
تاريخ پايان : ۸۶/۴/۲۶
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۱۹۶۱۰/۲۳

اطلاعات بیشتر
مطالعات احداث پل بزرگ يكدهانه 120 متري بر روي رودخانه قزل اوزن
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان زنجان
تاريخ شروع : ۸۵/۹/۱
تاريخ پايان : ۸۵/۱۲/۱
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۲۰۲۱۲/۲۳

اطلاعات بیشتر
مطالعات مرحله اول و دوم احداث دوربرگردان و باندهاي تندرو و كندروي گرمدره
كارفرما : شهرداری گرمدره
تاريخ شروع : ۸۵/۷/۲۵
تاريخ پايان : ۸۵/۱۱/۲۵
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۱۵۲۷۸

اطلاعات بیشتر
مطالعات بهسازی و چهارخطه کردن محور رشت - پيربازار
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان گيلان
تاريخ شروع : ۸۵/۶/۱
تاريخ پايان : ۸۵/۹/۱
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۳۹۷۴۹

اطلاعات بیشتر
مطالعات بهسازي نوع (ب) محور دانسفهان - همدان و شامي شاپ - ابهر
كارفرما : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
تاريخ شروع : ۸۵/۷/۱۱
تاريخ پايان : ۸۶/۱/۱۱
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۷۱/۷۸۹۵۰

اطلاعات بیشتر
مطالعات احداث كمربندي شهر جونقان
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال و بختياری
تاريخ شروع : ۸۵/۱/۱۹
تاريخ پايان : ۸۵/۵/۱۹
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۵۵۲۳

اطلاعات بیشتر
مطالعات بهسازی و چهارخطه کردن محور شهريار - رباط كريم
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان تهران
تاريخ شروع : ۸۴/۱۲/۲۸
تاريخ پايان : ۸۵/۴/۲۸
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۳۱۱۶۵/۲۱

اطلاعات بیشتر
مطالعات نوسازي محور فارسان - دشتك و تونل دشتك
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال و بختياری
تاريخ شروع : ۸۵/۲/۲۲
تاريخ پايان : ۸۶/۱/۲۲
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۴۴۹۹

اطلاعات بیشتر
مطالعات رفع نقاط حادثه خيز استان قم
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان قم
تاريخ شروع : ۸۵/۱/۲۲
تاريخ پايان : ۸۵/۶/۲۲
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۲۷۷۲

اطلاعات بیشتر
مطالعات بهسازی و چهارخطه کردن محور قزلحصار (حصارك كرج)
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان تهران
تاريخ شروع : ۸۳/۱۰/۱۲
تاريخ پايان : ۸۵/۶/۱۲
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۲۰۹۸۲/۲۱

اطلاعات بیشتر
صفحه قبل صفحه ۳ از ۵ صفحه بعد