يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۳۱
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۲:۲۵
اذان ظهر : ۱۳:۰۱:۲۱
غروب خورشيد : ۲۰:۱۰:۳۸
اذان مغرب : ۲۰:۳۰:۰۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۴۸۰۸۳
دیروز : ۱۱۸
امروز : ۵۷
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتی
مطالعات مقدماتي احداث مسير سي مايلي مسجد سليمان تا جاده هفتگل - نفت سفيد
كارفرما : شركت ملي نفت ايران - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
تاريخ شروع : ۸۷/۲/۷
تاريخ پايان : ۸۷/۵/۷
مرحله مطالعاتي : ۱
مبلغ پروژه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ زيال
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۵۳-۷۱-۱۱۸۸

اطلاعات بیشتر
مطالعات احداث بزرگراه حسن رود - امين آباد
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان گيلان
تاريخ شروع : ۸۶/۲/۱۷
تاريخ پايان : ۸۶/۵/۱۷
مرحله مطالعاتي : ۲
مبلغ پروژه : ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۸۹۰۰

اطلاعات بیشتر
مطالعات رفع نقاط حادثه خيز استان قم (متمم قرارداد)
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان قم
تاريخ شروع : ۸۶/۴/۱۰
تاريخ پايان : ۸۶/۱۰/۱۰
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۴۵۰۱

اطلاعات بیشتر
مطالعات و طراحي پل روگذر راه آهن تهران - قم
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان قم
تاريخ شروع : ۸۶/۴/۲۵
تاريخ پايان : ۸۶/۷/۲۵
مرحله مطالعاتي : ۲
مبلغ پروژه : ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۵۲۲۶

اطلاعات بیشتر
مطالعات ساماندهي معابر سه راهي حسن رود انزلي
كارفرما : منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي
تاريخ شروع : ۸۶/۲/۳۱
تاريخ پايان : ۸۶/۴/۳۱
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۵۷۴۲

اطلاعات بیشتر
مطالعات احداث راه روستايي خرند - فولاد محله
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان سمنان
تاريخ شروع : ۸۶/۱۰/۱۲
تاريخ پايان : ۸۷/۱/۱۲
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۲۳۷۲۹

اطلاعات بیشتر
مطالعات احداث راه روستايي تلاجيم - هيكو
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان سمنان
تاريخ شروع : ۸۶/۱۰/۱۲
تاريخ پايان : ۸۷/۱/۱۲
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۲۳۷۳۷

اطلاعات بیشتر
مطالعات اصلاح مسير و رفع نقاط حادثه خيز در محورهاي دژسليمان - گچساران و رگ سفيد - بندر ديلم
كارفرما : شركت ملي نفت ايران - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
تاريخ شروع : ۸۶/۱/۱۵
تاريخ پايان : ۸۶/۷/۱۵
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ريال
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۵۳-۷۱-۱۱۶۸

اطلاعات بیشتر
مطالعات احداث محور ميرآباد - نازيل - چاه احمد
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان سيستان و بلوچستان
تاريخ شروع : ۸۵/۱۰/۱۷
تاريخ پايان : ۸۶/۳/۱۷
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۲۳۳۴۶

اطلاعات بیشتر
مطالعات بهسازي نوع (ج) محور شلمان - املش
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان گيلان
تاريخ شروع : ۸۵/۹/۲۶
تاريخ پايان : ۸۶/۳/۲۶
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۴۲۹۵۹

اطلاعات بیشتر
صفحه قبل صفحه ۲ از ۵ صفحه بعد