يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۲۸:۲۰
طلوع خورشيد : ۰۶:۰۵:۴۰
اذان ظهر : ۱۳:۰۰:۵۱
غروب خورشيد : ۱۹:۵۶:۳۳
اذان مغرب : ۲۰:۱۵:۱۰
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۹۳۷۲۳
دیروز : ۸۰
امروز : ۱۳۲
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتی
مطالعات مراحل اول و دوم تونل دشتك
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان چهارمحال و بختياري
تاريخ شروع : ۸۸/۴/۱۶
تاريخ پايان : ۸۹/۱/۱۶
مرحله مطالعاتي : 1 و 2
مبلغ پروژه : ۱،۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۲۴/۷۲۲۰

اطلاعات بیشتر
مطالعات طراحي پل روگذر شنبه بازار روگا شهر بندرانزلي
كارفرما : شهرداري انزلي
تاريخ شروع : ۸۸/۴/۹
تاريخ پايان : ۸۸/۹/۹
مرحله مطالعاتي : 1 و 2
مبلغ پروژه : ۳۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۱۴۶۹۱

اطلاعات بیشتر
مطالعات 4 دستگاه پل ناهمسان در محورهاي زنجان - بيجار و سرخه ديزج - گيلوان
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان زنجان
تاريخ شروع : ۸۸/۳/۱۵
تاريخ پايان : ۸۸/۷/۱۵
مرحله مطالعاتي : 1 و 2
مبلغ پروژه : ۲۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۴۱۸۱

اطلاعات بیشتر
مطالعات ترفيع پلهاي ديزج آباد و مالدرق در محورهاي تهران - زنجان و زنجان - ميانه
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان زنجان
تاريخ شروع : ۸۸/۴/۲۸
تاريخ پايان : ۸۸/۷/۲۸
مرحله مطالعاتي : 1 و 2
مبلغ پروژه : ۲۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۷۳۰۳

اطلاعات بیشتر
مطالعات توجيه اوليه (مقدماتي) ارتقاء مسير كبودرآهنگ - قيدار - سلطانيه
كارفرما : معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري
تاريخ شروع : ۸۷/۱۱/۱
تاريخ پايان : ۸۸/۵/۱
مرحله مطالعاتي : مقدماتي
مبلغ پروژه : ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۱۶۶۵۷/۲۱

اطلاعات بیشتر
مطالعات تقاطع غيرهمسطح چهارراه قدس گچساران
كارفرما : شركت ملي نفت ايران - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
تاريخ شروع : ۸۷/۸/۲۶
تاريخ پايان : ۸۸/۲/۲۶
مرحله مطالعاتي : 1 و 2
مبلغ پروژه : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۱۲۰۰-۷۱-۵۳

اطلاعات بیشتر
تكميل مطالعات و نظارت بر عمليات اجرايي چهارخطه محور حسنرود - زيباكنار
كارفرما : سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي
تاريخ شروع : ۸۶/۸/۱
تاريخ پايان : ۸۸/۲/۱
مرحله مطالعاتي : ۲و۳
مبلغ پروژه : ريال ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مدير پروژه : سهيل رضايي
شماره قرارداد:۳۰۰۱۰۱۱۷/۸۶

اطلاعات بیشتر
مطالعات پل سه دهانه 20 متري ورودي تقاطع كسماء
كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان گيلان
تاريخ شروع : ۸۷/۶/۱۱
تاريخ پايان : ۸۷/۷/۱۲
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ريال ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:ا۸/۲۷۶۲۰/الف

اطلاعات بیشتر
مطالعات مقدماتي و مرحله اول بهسازي نوع (د-ب) محور فومن - شفت - سراوان
كارفرما : معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري
تاريخ شروع : ۸۷/۲/۷
تاريخ پايان : ۸۷/۸/۷
مرحله مطالعاتي : ۱
مبلغ پروژه : ريال ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مدير پروژه : مجيد پروين
شماره قرارداد:۵۳۶۲/۲۱

اطلاعات بیشتر
مطالعات احداث مسيرهاي خيابان سعدي به معلم به شهيدرجايي و ادامه بلوار معلم تا بلوار ديلمان
كارفرما : شهرداري رشت شهرداري رشت
تاريخ شروع : ۸۶/۱۲/۸
تاريخ پايان : ۸۷/۵/۸
مرحله مطالعاتي : ۱و۲
مبلغ پروژه : ريال ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
شماره قرارداد:۱۲۴۵۰۲/۳۳۱

اطلاعات بیشتر
صفحه قبل صفحه ۱ از ۵ صفحه بعد