يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۳۱
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۲:۲۵
اذان ظهر : ۱۳:۰۱:۲۱
غروب خورشيد : ۲۰:۱۰:۳۸
اذان مغرب : ۲۰:۳۰:۰۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۴۸۰۶۶
دیروز : ۱۱۸
امروز : ۴۰
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتي
موضوع قرارداد :مطالعات طراحي پل روگذر شنبه بازار روگا شهر بندرانزلي

كارفرما : شهرداري انزلي
آدرس و تلفن كارفرما :
انزلي- شهرداري انزلي
4242904-0181

تاريخ شروع : ۸۸/۴/۹ تاريخ پايان : ۸۸/۹/۹
مبلغ پروژه : ۳۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال
اعتبار طرح : عمراني
محل اجراي پروژه : استان گيلان - بندر انزلي
مدير پروژه : سهيل رضايي
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
1. بازديدهای ميدانی و انجام مطالعات اوليه
2.برداشت نقشه برداری از وضع موجود محور و مستحدثات واقع در حريم راه
3. مطالعات هيدرولوژی و بررسی ابنيه فنی مسير
4. مطالعات زمين شناسی و لرزه خيزی منطقه
5. مطالعات طرح هندسی و معيارهای طراحی
6. مطالعات ترافيک
7.مطالعات روسازی و طرح ضخامت لايه های اجرايی
8.تدوين گزارش مطالعات مرحله اول به انضمام برآورد اوليه
9.تهيه نقشه های اجرايی شامل پلان ، پروفيلهای طولی و عرضی ، مقطع عرضی تيپ و جزئيات اجرايی
10.تهيه اسناد و مدارک مناقصه
11.موافقتنامه و شرايط عمومی و خصوصی پيمان
12.تهيه دفترچه فهرست بهای واحد عمليات اجرايی
13.تدوين گزارش مطالعات مرحله دومبازگشت