يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۵۴:۲۶
طلوع خورشيد : ۰۶:۲۶:۴۹
اذان ظهر : ۱۳:۰۷:۴۸
غروب خورشيد : ۱۹:۴۸:۱۲
اذان مغرب : ۲۰:۰۶:۰۴
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۱۶۶۷۲
دیروز : ۱۰۱
امروز : ۷۴
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي اجرايي
موضوع قرارداد :نظارت بر عمليات اجرايي محور قزوين - الموت - تنكابن (قطعه 2)

كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان قزوين
آدرس و تلفن كارفرما :
قزوين - اداره کل راه وترابری استان قزوين
0281-3679455-8

تاريخ شروع : ۸۷/۱۰/۲۸ تاريخ پايان : ۸۹/۱/۲۸
مبلغ پروژه : ۱،۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال
اعتبار طرح : عمراني
محل اجراي پروژه : استان قزوين - معلم كلايه
مدير پروژه : سهيل رضايي
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
1. بازبيني و اظهار نظر در مورد تكنولوژي اجراي كار
2. تهيه گزارش پيشرفت كار ماهانه
3. بررسي و تائيد برنامه زماني
4. بررسي و تائيد برنامه تامين نيروي انساني و ماشين آلات پيمانكار
5. پيگيري براي ايجاد سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه
6. بازبيني طراحي در صورت لزوم و پيشنهاد تغييرات
7. تهيه فرم ها و مدارك مربوط به آزمايش ها ، بازديد كار ، صورت كاركردها و دستور كار
8. تهيه فهرست آزمايش هاي كارگاهي
9. تحويل كارگاه به پيمانكاران با همكاري كارفرما
10. نظارت بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامل
11. شركت در هيات تحويل قطعي و تنظيم صورت جلسه تحويل قطعي

نام پیمانکار:شركت راه و ساختماني گوهر رود گيلان


بازگشت