يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۵۴:۲۶
طلوع خورشيد : ۰۶:۲۶:۴۹
اذان ظهر : ۱۳:۰۷:۴۸
غروب خورشيد : ۱۹:۴۸:۱۲
اذان مغرب : ۲۰:۰۶:۰۴
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۱۶۶۶۲
دیروز : ۱۰۱
امروز : ۶۴
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي اجرايي
موضوع قرارداد :نظارت محور سرخه ديزج - گيلوان (قطعه 2 )

كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان زنجان
آدرس و تلفن كارفرما :
زنجان- اداره كل راه و ترابري استان زنجان
02417272027

تاريخ شروع : ۸۷/۱۲/۱۳ تاريخ پايان : ۸۸/۸/۱۳
مبلغ پروژه : ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اعتبار طرح : عمراني
محل اجراي پروژه : استان زنجان - منطقه طارم
مدير پروژه : سهيل رضايي
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
هدف اصلی از انجام اين پروژه نظارت كامل و صحيح بر حسن انجام كار اجرايي پيمانكار می باشد.

نام پیمانکار:شركت راه و ساختماني سلان سر


بازگشت