يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۳۱
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۲:۲۵
اذان ظهر : ۱۳:۰۱:۲۱
غروب خورشيد : ۲۰:۱۰:۳۸
اذان مغرب : ۲۰:۳۰:۰۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۴۸۰۶۵
دیروز : ۱۱۸
امروز : ۳۹
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتي
موضوع قرارداد :مطالعات توجيه اوليه (مقدماتي) ارتقاء مسير كبودرآهنگ - قيدار - سلطانيه

كارفرما : معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري
آدرس و تلفن كارفرما :
تهران-بلوار آفريقا-ساختمان شهيد دادمان-ط 12- دفتر معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل
9-88878036-021

تاريخ شروع : ۸۷/۱۱/۱ تاريخ پايان : ۸۸/۵/۱
مبلغ پروژه : ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اعتبار طرح : عمراني
محل اجراي پروژه : اتصال استانهاي زنجان و همدان
مدير پروژه : سهيل رضايي
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
هدف اصلی از انجام اين پروژه بررسي مقدماتي اتصال استانهاي زنجان و همدان از طريق يك راه ايمن مي باشدبازگشت