يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۳۱
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۲:۲۵
اذان ظهر : ۱۳:۰۱:۲۱
غروب خورشيد : ۲۰:۱۰:۳۸
اذان مغرب : ۲۰:۳۰:۰۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۴۸۰۹۰
دیروز : ۱۱۸
امروز : ۶۴
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتي
موضوع قرارداد :مطالعات تقاطع غيرهمسطح چهارراه قدس گچساران

كارفرما : شركت ملي نفت ايران - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
آدرس و تلفن كارفرما :
اهواز - كوي فدائيان اسلام - ساختمان 5
9124750-0611

تاريخ شروع : ۸۷/۸/۲۶ تاريخ پايان : ۸۸/۲/۲۶
مبلغ پروژه : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اعتبار طرح : عمراني
محل اجراي پروژه : گچساران
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
هدف اصلی از انجام اين پروژه طرح يك تقاطع غيرهمسطح (بصورت زيرگذر) با باندهاي كندرو و تندرو مي باشد.بازگشت