يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۲۷
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۵:۲۳
اذان ظهر : ۱۳:۰۹:۲۳
غروب خورشيد : ۲۰:۲۳:۰۹
اذان مغرب : ۲۰:۴۲:۵۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۵۳۲۲۰
دیروز : ۱۳۸
امروز : ۸۵
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتي
موضوع قرارداد :مطالعات مقدماتي احداث مسير سي مايلي مسجد سليمان تا جاده هفتگل - نفت سفيد

كارفرما : شركت ملي نفت ايران - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
آدرس و تلفن كارفرما :
اهواز - كوي فدائيان اسلام - ساختمان 5 طبقه
9124750-0611

تاريخ شروع : ۸۷/۲/۷ تاريخ پايان : ۸۷/۵/۷
مبلغ پروژه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ زيال
اعتبار طرح : عمراني
محل اجراي پروژه : استان خوزستان - منطقه مسجدسليمان
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
هدف اصلی از انجام اين پروژه مطالعات مقدماتي، توجيه فني و اقتصادي احداث تونل در محور مذكور و ارائه گزينه هاي اوليه طرح تونل می باشد.بازگشت