يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۲۷
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۵:۲۳
اذان ظهر : ۱۳:۰۹:۲۳
غروب خورشيد : ۲۰:۲۳:۰۹
اذان مغرب : ۲۰:۴۲:۵۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۵۳۲۴۴
دیروز : ۱۳۸
امروز : ۱۰۹
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتي
موضوع قرارداد :مطالعات و طراحي پل روگذر راه آهن تهران - قم

كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان قم
آدرس و تلفن كارفرما :
قم - نرسيده به عوارضی اتوبان قم - کاشان
5-6660001-0251

تاريخ شروع : ۸۶/۴/۲۵ تاريخ پايان : ۸۶/۷/۲۵
مبلغ پروژه : ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اعتبار طرح : عمراني
محل اجراي پروژه : استان قم - منطقه ساقه - محمديه
مدير پروژه : سهيل رضايي
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
هدف اصلی از انجام اين پروژه مطالعات و طراحي يكدستگاه پل روگذر راه آهن در محور ساقه - محمديه می باشد.بازگشت