يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۲۷
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۵:۲۳
اذان ظهر : ۱۳:۰۹:۲۳
غروب خورشيد : ۲۰:۲۳:۰۹
اذان مغرب : ۲۰:۴۲:۵۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۵۳۲۵۲
دیروز : ۱۳۸
امروز : ۱۱۷
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتي
موضوع قرارداد :مطالعات احداث راه روستايي تلاجيم - هيكو

كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان سمنان
آدرس و تلفن كارفرما :
شاهرود - ميدان امام رضا - بسمت ميدان حسيني - اداره كل راه و ترابري استان سمنان (شاهرود)
2227050-0273

تاريخ شروع : ۸۶/۱۰/۱۲ تاريخ پايان : ۸۷/۱/۱۲
مبلغ پروژه : ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ريال
اعتبار طرح : عمراني
محل اجراي پروژه : استان سمنان - منطقه شهميرزاد
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
هدف اصلی از انجام اين پروژه برداشت نقشه برداري، انتخاب گزينه پلان برتر و انجام مطالعات مرحله دوم شامل تهيه نقشه هاي اجرايي مسير تلاجيم - هيكو می باشد.بازگشت