يادداشت روز

با رعايت آيين نامه ها و استانداردها پيش بسوی ايرانی آبادتر

تقویم

اوقات شرعی

به افق تهران
اذان صبح : ۰۴:۰۸:۲۷
طلوع خورشيد : ۰۵:۵۵:۲۳
اذان ظهر : ۱۳:۰۹:۲۳
غروب خورشيد : ۲۰:۲۳:۰۹
اذان مغرب : ۲۰:۴۲:۵۵
«رعایت چند دقیقه جهت احتیاط الزامی می باشد.»

ساعت

وضعیت آب و هوا

اطلاعات هواشناسي اين شهر در دسترس نيست

آمار بازديدكنندگان

شمار كل بينندگان : ۴۵۳۲۱۶
دیروز : ۱۳۸
امروز : ۸۱
**به وب سايت مهندسان مشاور بهين تردد پارس خوش آمديد**
پروژه هاي مطالعاتي
موضوع قرارداد :مطالعات اصلاح مسير و رفع نقاط حادثه خيز در محورهاي دژسليمان - گچساران و رگ سفيد - بندر ديلم

كارفرما : شركت ملي نفت ايران - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
آدرس و تلفن كارفرما :
اهواز - كوي فداييان اسلام - اداره طرحهاي راه و ساختمان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
06119123457

تاريخ شروع : ۸۶/۱/۱۵ تاريخ پايان : ۸۶/۷/۱۵
مبلغ پروژه : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ريال
اعتبار طرح : غير عمراني
محل اجراي پروژه : استان خوزستان (رگ سفيد)- كهگيلويه و بويراحمد(دژسليمان) - بوشهر (سه راهي درويش)
مدير پروژه : حميدرضا باغاني
ساير كارشناسان اصلي :
شرح تفضيلي فعاليت هاي انجام شده :
هدف اصلی از انجام اين پروژه طرح اصلاح مسير و رفع پيچهاي خطرناك محورهاي دژسليمان گچساران و رگ سفيد 2 به سه راهي درويش مي باشد.بازگشت